Victor Hugo

Autor chat
Editura Librairie Academique Perrin chat
Loc publicare Paris
An 1984
ISBN 2262003424

929 / H 92 D

DECAUX, Alain
    Victor Hugo / Alain Decaux.- Paris : Librairie Academique Perrin , 1984.
    1036 p. : il..
    ISBN 2262003424

929

299 __ $aVictor Hugo
975 __ $a929
955 __ $a1
200 __ $aVictor Hugo $fAlain Decaux $bCarte tipărită
700 __ $aDECAUX, Alain
010 __ $a2262003424
035 __ $a929 / H 92 D
675 __ $a929
101 __ $afre
210 __ $aParis $cLibrairie Academique Perrin $d1984
215 __ $a1036 p. : il.
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 095863 / 230673 Sectia franceza Împrumut Da
2. 095862 / 216966 Sectia franceza Împrumut Da
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
Sectia franceza Împrumut 2

Disponibile: 2

Lăsați un comentariu