România sălbatică = Wild Romania

Autor chat
Editura [s.n.] chat
Loc publicare Brașov
An 2021
Subiect Botanică chat
Zoologie chat
Silvicultură chat
ISBN 9789730340563
Termeni de subiect album foto
România chat
sălbăticie chat
natură chat
faună chat
floră chat
păduri chat
munți chat
ape chat
animale chat
parcuri naționale chat

58 / D 49

DINU, Dan
    România sălbatică = Wild Romania / Dan Dinu.- Brașov : [s.n.] , 2021.
    255 p.: fotogr..
    ISBN 9789730340563

    1. Botanică
    2. Zoologie
    3. Silvicultură

58:59:630(498)(084)

299 __ $aRomânia sălbatică = Wild Romania
975 __ $a58 $a(084) $a(498)
955 __ $a1
200 __ $aRomânia sălbatică $dWild Romania $fDan Dinu $bCarte tipărită
700 __ $aDINU, Dan
010 __ $a9789730340563
035 __ $a58 / D 49
675 __ $a58:59:630(498)(084)
606 __ $aBotanică
606 __ $aZoologie
606 __ $aSilvicultură
610 __ $aalbum foto $aRomânia $asălbăticie $anatură $afaună $afloră $apăduri $amunți $aape $aanimale $aparcuri naționale
101 __ $arum $aeng
210 __ $aBrașov $c[s.n.] $d2021
215 __ $a255 p.: fotogr.
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Lăsați un comentariu