Revoluţii şi globalitate

Autor chat
Editura Editura Academiei R. S. R.
Loc publicare Bucureşti
An 1983
Subiect Ec.-dezvoltare ec.,sisteme ec. chat
Ec.-Sit.economică chat
Ştiinţă chat
Ec.-dinamică ec. chat
Sit.economică chat
Note Bibliografie selectivă
Indice de nume
Cuprins şi în lb.: eng., fre., ger., rusă
Termeni de subiect studiu

5 / R 69

ROMAN, Valter
    Revoluţii şi globalitate / Valter Roman.- Bucureşti : Editura Academiei R. S. R. , 1983.
    300 p. + *Carte tipărită.    
    Bibliografie selectivă
    Indice de nume
    Cuprins şi în lb.: eng., fre., ger., rusă.

    1. Ec.-dezvoltare ec.,sisteme ec.
    2. Ec.-Sit.economică
    3. Ştiinţă
    4. Ec.-dinamică ec.
    5. Sit.economică

5+62:316
330.341.1(100)
338(100) "19 "


035 __ $a5 / R 69
101 __ $arum
200 __ $aRevoluţii şi globalitate $fValter Roman
210 __ $aBucureşti $cEditura Academiei R. S. R. $d1983
215 __ $a300 p. $e*Carte tipărită
299 __ $aRevoluţii şi globalitate
300 __ $aBibliografie selectivă
300 __ $aIndice de nume
300 __ $aCuprins şi în lb.: eng., fre., ger., rusă
606 __ $aEc.-dezvoltare ec.,sisteme ec.
606 __ $aEc.-Sit.economică
606 __ $aŞtiinţă
606 __ $aEc.-dinamică ec.
606 __ $aSit.economică
610 __ $astudiu
675 __ $a5+62:316
675 __ $a330.341.1(100)
675 __ $a338(100) "19 "
686 __ $a5
700 __ $aROMAN, Valter
990 __ $a5
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 130066 / 130066 Casa de cultura Împrumut Da
2. 129968 / 129968 Sediul Central Împrumut la sala de lectură Da II 19440
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
Casa de cultura Împrumut 1
Sediul Central Împrumut la sala de lectură 1

Disponibile: 4

Lăsați un comentariu