Patrimoniul cultural al Republicii Moldova = Le patrimoine culturel de la République de Moldova = Cultural Heritage of the Republic of Moldova

Autor chat
Editura ARC
Museum chat
Loc publicare Chişinău
An [199...]
Subiect Urbanism chat
Arhitectură chat
Ec.-Avuţie naţională.Venit naţional chat
Folclor din Republica Moldova chat
ISBN 9975905285
Termeni de subiect arta

7 / S 80

STAVILĂ, Tudor
    Patrimoniul cultural al Republicii Moldova = Le patrimoine culturel de la République de Moldova = Cultural Heritage of the Republic of Moldova / Tudor Stavilă, Constantin Ion Ciobanu, Tamara Diaconescu.- Chişinău : ARC : Museum , [199...].
    276 p.: il. color + *Carte tipărită.
    ISBN 9975905285

    I CIOBANU, Constantin Ion(coautor)
    II DIACONESCU, Tamara(coautor)

    1. Urbanism
    2. Arhitectură
    3. Ec.-Avuţie naţională.Venit naţional
    4. Folclor din Republica Moldova

71/72(084):330.52
39(478.9)084)


010 __ $a9975905285
035 __ $a7 / S 80
101 __ $arum $afre $aeng
200 __ $aPatrimoniul cultural al Republicii Moldova = Le patrimoine culturel de la République de Moldova = Cultural Heritage of the Republic of Moldova $fTudor Stavilă, Constantin Ion Ciobanu, Tamara Diaconescu
210 __ $aChişinău $cARC $cMuseum $d[199...]
215 __ $a276 p.: il. color $e*Carte tipărită
299 __ $aPatrimoniul cultural al Republicii Moldova = Le patrimoine culturel de la République de Moldova = Cultural Heritage of the Republic of Moldova
606 __ $aUrbanism
606 __ $aArhitectură
606 __ $aEc.-Avuţie naţională.Venit naţional
606 __ $aFolclor din Republica Moldova
610 __ $aarta
675 __ $a71/72(084):330.52
675 __ $a39(478.9)084)
686 __ $a7
700 __ $aSTAVILĂ, Tudor
702 __ $4coautor $aCIOBANU, Constantin Ion
702 __ $4coautor $aDIACONESCU, Tamara
990 __ $a7
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 319685 / 319685 Sediul Central Împrumut la sala de lectură Da IV 843
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
Sediul Central Împrumut la sala de lectură 1

Disponibile: 0

Notificare la disponibilitate

Lăsați un comentariu