Le Petit Larousse : Cultură generală

Autor chat
Loc publicare București
An 2019
Subiect Dicţionar - cultură generală chat
ISBN 9786063341519
Termeni de subiect științe
arte chat
literatură chat
politică chat
istorie chat
geografie chat
economie chat
religii chat
limbi chat
filosofie chat

81’374 / R 49

REYNAERT, François
    Le Petit Larousse : Cultură generală / François Reynaert, Vincent Brocvielle.- București , 2019.
    432 p.: desene.
    ISBN 9786063341519

    I BROCVIELLE, Vincent

    1. Dicţionar - cultură generală

81’374:008(100)

299 __ $aLe Petit Larousse : Cultură generală
975 __ $a81 $a(100)
955 __ $a1
200 __ $aLe Petit Larousse : Cultură generală $fFrançois Reynaert, Vincent Brocvielle $bCarte tipărită
700 __ $aREYNAERT, François
701 __ $aBROCVIELLE, Vincent
010 __ $a9786063341519
035 __ $a81’374 / R 49
675 __ $a81’374:008(100)
606 __ $aDicţionar - cultură generală
610 __ $aștiințe $aarte $aliteratură $apolitică $aistorie $ageografie $aeconomie $areligii $alimbi $afilosofie
101 __ $arum
210 __ $aBucurești $d2019
215 __ $a432 p.: desene
Nu sunt exemplare disponibile pentru rezervare

Lăsați un comentariu