Comment ça marche

Autor chat
Editura Edition du Seuil chat
Loc publicare Paris
An 1995
ISBN 2020222671

030 / A 72

ARDLEY, Neil
    Comment ça marche / Neil Ardley.- Paris : Edition du Seuil , 1995.
    190 p. : il..
    ISBN 2020222671

030

299 __ $aComment ça marche
975 __ $a030
955 __ $a1
200 __ $aComment ça marche $fNeil Ardley $bCarte tipărită
700 __ $aARDLEY, Neil
010 __ $a2020222671
035 __ $a030 / A 72
675 __ $a030
101 __ $afre
210 __ $aParis $cEdition du Seuil $d1995
215 __ $a190 p. : il.
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 095821 / 330693 Sectia franceza Împrumut Da
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
Sectia franceza Împrumut 1

Disponibile: 1

Lăsați un comentariu