Alerte au Plateau 10

Autor chat
Editura Editions DUCULOT chat
Loc publicare Paris
An 1978
ISBN 2801101818

821.111 / H 92

HUGHES, Monica
    Alerte au Plateau 10 / Monica Hughes.- Paris : Editions DUCULOT , 1978.
    175 p..
    ISBN 2801101818

821.111

299 __ $aAlerte au Plateau 10
975 __ $a821.111
955 __ $a1
200 __ $aAlerte au Plateau 10 $fMonica Hughes $bCarte tipărită
700 __ $aHUGHES, Monica
010 __ $a2801101818
035 __ $a821.111 / H 92
675 __ $a821.111
101 __ $afre
210 __ $aParis $cEditions DUCULOT $d1978
215 __ $a175 p.
Barcode/Nr. Inventar Număr/Ediție Localizare Regim resursa Disponibil Cota
1. 031028 / 198432 Sectia franceza Împrumut Da
Gestiune Regim imprumut Ex. Acțiune
Sectia franceza Împrumut 1

Disponibile: 1

Lăsați un comentariu