Ec.-preţuri, costuri

250 __ $aEc.-preţuri, costuri
299 __ $aEc.-preţuri, costuri