Ec.-Avuţie naţională.Venit naţional

250 __ $aEc.-Avuţie naţională.Venit naţional
299 __ $aEc.-Avuţie naţională.Venit naţional